Deckerská kavárna
Šaman člověka - obrázek

Šaman člověka - obrázek

Nový typ šamana? Je to ne!!! Jako by těch magorů nebylo už dost!! Ale co se dá dělat, jsou tu mezi námi, řádnými a slušnými deckery.

Šaman člověka

 

Tento typ šamana je zatím posledním známým typem, který se vyskytl v souvislosti s probuzením magie. Šaman člověka byl z neznámých důvodů dlouho nezmapován, teprve posledních zhruba 10 let se mapují jeho schopnosti, které se sice příliš vzhledově a pojetím neliší od klasického šamana přírodních národů, ale přesto s ním nemají již od prvního pohledu společného nic na poli magie. Zatím známý šamani člověka sídlili vždy ve městech a nebo alespoň v místech s velkou hustotou sídel. Šamanům člověka, ze zatím neznámých důvodů, nevadí toxičnost některých míst, ale přesto je nelze řadit mezi toxické šamany. Ačkoliv to není odborně prokázáno, dokáží prý šamané člověka vyvolat zdravé duchy i v silně toxických místech a přesto to nejsou toxičtí duchové.

 

Výzkumy zatím prokázaly, že šamani člověka mají v drtivé většině případů nějakou duševní poruchu nebo prožili tak silně emotivní zážitek, že jejich vnímání reality bylo jaksi posunuto. Míra sociální narušenosti je u každého šamana jiná, ale zatím se neprokázalo, zda-li to má vliv na jejich schopnosti. Jediný rozdíl v míře schopností byl zatím zpozorován jen mezi maniakálně-depresivním šamanem a sadisticko-schizofrenním, kde u prvního typu byl pohyb v astrálním prostoru značně koordinovanější a jaksi intuitivní, kdežto u druhého typu byl pozorován zmírněný odliv u silných bojových zaklínadel. Tento rozdíl se zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit.

 

Celkově lze říci, že schopnosti šamanů člověka se zřejmě liší podle sociální poruchy kterou trpí. Avšak zatím se to neprokázalo a vše se zatím nachází na úrovni výzkumů a pozorování.

Dle výzkumů je však pozorováno, že sami šamani si svou poruchu neuvědomují a což je zvláštní, dokonce i jejich okolí je nevnímá jako narušené. Jejich narušenost se pro okolí plně projeví ve chvíli kdy opustí svou oblast působnosti, co je oblast působnosti nebo jak je velká zatím výzkumy nebyly schopny odhalit.

 

V rámci prvotních výzkumů se však zatím používá následný záznam vypozorovaných schopností. Než přejdeme k popisu, musím podotknout, že všichni šamani člověka mohou vyvolávat všechny typy duchů člověka bez omezení avšak vyvolání přírodních duchů je u nich značně omezeno, avšak nikoliv znemožněno

 

Charakteristika šamana člověka

 

Šamani člověka se vykytují v hustě osídlených místech nebo velkých plexech. Jsou aktivní ve dne i v noci a vesměs jsou to lidé. Míra metalidských šamanů je mezi nimi velmi mizivá. Šamani člověka vznikají nejčastěji z lidí, kteří trpí nějakou duševní poruchou nebo je jeho sociální interakce narušena jiným způsobem. Šamani člověka nemívají rituální postupy a vše vykonávají intuitivně a mnohdy i lehce nedbale. Šamani člověka také nesnesou ve své blízko jiného šamana člověka. Je to proto, že jim připadají šílení.

 

Oblíbené prostředí: plexy

Výhody: +2 kostky na sesílání šalebných a léčivých kouzel, +2 kostky na vyvolávání všech duchů člověka.

Nevýhody: -2 kostky na sesílání detekčních a bojových kouzel, -2 kostky na vyvolávání přírodních duchů. Ve své blízko nesnese jiného šamana člověka. Šaman člověka musí vždy trpět nějakou duševní poruchou nebo prožít extrémní citový zážitek, který naruší jeho sociální interakci.

23.07.2008 09:07:06
thanathos
Deckerská kavárna
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one